Tietosuojakäytäntö ja Evästeet

Rekisterinpitäjän nimi ja osoite

ePikavippi.fi Pursimiehenkatu 29-31 C 00150 Helsinki

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Sähköposti: info@epikavippi.fi

Rekisterin nimi

ePikavippi palvelun asiakasrekisteri

Millaisia tietoja kerätään?

Postistuslistalle liittymisessä pyydämme käyttäjän sähköpostiosoitteen. Automaattinen tietojenkerääminen evästeiden tai sivustoupotusten avulla voi kerätä seuraavia tietoja: kieli, maa, laite, selain, käyttöjärjestelmä, kellonaika, sivustolla asetetut asetukset preferenssit ja url osoite. Tiedot ovat talletettu anonyymisoituun muotoon, joten mahdollinen IP osoite ei ole yhdistettävissä muihin kerättyihin tietoihin. Tietoja käsittelee vain siihen osoitettu henkilö, ja kaikesta käsittelystä pidetään kirjaa.

Mihin tarkoitukseen tietojani käsitellään?

Tietoja käsitellään ePikavippi palvelun kehittämisessä sekä palvelun toimivuuden yleisessä arvioinnissa. Tiettyjä tietoja voidaan käyttää osana palvelun tekemää sisäistä markkinatutkimusta, sekä lisäksi käyttää yhdessä luotettavien ja tarkkaan valittujen yhteistyökumppaneiden kanssa. Tarpeetonta tietojen käsittelemistä tullaan ehdottomasti välttämään. Kaikki tietojen käsitteleminen tähtää palvelun parantamiseen, markkinointiin, seurantaan tai muuhun kehitystyöhön. Perehdy tietosuojan yksityiskohtiin

Mihin oikeusperusteeseen käsittely perustuu?

ePikavippi.fi perustaa toimintansa ensikohtaisesti käyttäjän suostumukseen. Toissijaiset syyt ovat lakisääteiset ja palvelun kehittäminen sekä palvelun mahdollistaminen. Tarkat tiedot koskien tietojenkeräämisen oikeusperusteita löydät tästä linkistä 

Henkilötietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille?

Varaamme oikeuden luovuttaa kerättyjä tietoja tarkkaan valituille yhteistyökumppaneille. Emme luovuta tietoja myyntitarkoituksella, vaan ainoastaan jaettuun kehitystyöhön luotettavaksi arvioitujen yhteistyökumppaneiden kanssa. Varaamme oikeuden käsitellä tietoja muiden hallinnoimiemme yritysten kehittämisessä ja parantamisessa.

Siirretäänkö tietoa EU:n / ETA-alueen ulkopuolelle?

Tietoja voidaan erikoistapauksissa käsitellä myös EU tai ETA – alueen ulkopuolella. Sitoudumme käsittelemään tietoja aina luottamuksellisesti ja hyviä tiedonkäsittely tapoja noudattaen. Tietoa jaetaan ainoastaan kehityksellisissä tarkoituksissa. Sivustolla käytetty Googlen analytiikka voi jossain tilanteissa tallentua EU / ETA alueen ulkopuolisille palvelimille.

Mistä lähteistä tiedot kerätään?

Tiedot kerätään joko suoraan käyttäjältä tiedustelemalla, esimerkiksi postituslistalle liittymien yhteydessä pyydämme nimeä ja sähköpostiosoitetta. Jos jätät sivustolle palautetta, niin pyydämme tietoja koskien käyttäjän nimeä sekä muita mahdollisia tietoja. Keräämme tietoa myös evästeiden kautta. Evästeiden toiminnasta voit lukea lisää kohdasta ”Evästeiden käyttö”. Sivustolle saavuttaessa analytiikan vuoksi tallennamme tietoja kuten, mutta ei rajoittuen: käyttämäsi nettiselain, maa mistä sivustolle saavuttiin, vahvasti anonyymisoitu IP – osoite sekä laitetiedot

Tarkastusoikeus tietoihin

ePikavippi ei tarkasta erikseen käyttäjän antamia tietoja, vaan luottaa käyttäjän rehellisyyteen. Mikäli haluat tarkastaa tietoja mitä ePikavippi.fi palvelu on sinusta mahdollisesti kerännyt, tai korjata kerättyjä tietoja, niin ota yhteyttä info@epikavippi.fi

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Ottamalla yhteyttä info@epikavippi.fi osoitteeseen voit tehdä pyyntöjä koskien omia tietojasi. Tarkastuspyyntö, korjauspyyntö tai muu vastaava pyyntö tulee tehdä allekirjoitetussa muodossa henkilötietolain määrittämällä virallisella hakemuksella. Voit myös omatoimisesti kieltäytyä suoramarkkinoista tai tietojen tallentamisesta muuttamalla selainten asetuksia seuranta evästeiden osalta selaimen asetuksista.

Tietojen säilyttäminen

Säilytämme tietoja kohtuulliseksi katsomamme ajan. Tietojen säilöminen riippuu palvelun kehitysprojekteista sekä muusta palvelun parantamisesta. Kävijöiden seurannalla kerättyjä tietoja säilytetään tapauskohtaisesti arvioiden vaihtelevia aikoja. Osa tiedoista voidaan poistaa jo samalla viikolla, mutta pidemmän ajan projekteissa tietoja voidaan säilöä pidempään

Rekisterin suojaus

ePikavippi.fi toimii tietoturvasuosituksia seuraten, ja salaa kaiken tallentamansa tiedon huolellisesti. Tietoturva pidetään yllä jatkuvilla päivityksillä, sisäisillä auditoinneilla sekä muilla tietoturvan hyväksyttävien standardien mukaisilla toimenpiteillä. Vain yksittäisillä oikeutetuilla henkilöillä on pääsy tietojen salaamattomaan muotoon, ja tietojen tarkastamisesta jää aina tietokantaan lokimerkintä. Näin varmistamme tietojen asiattoman käsittelyn. Kaikki tiedot joita käsitellään on pseudonyymisoitu tai anonyymisoitu yksityisyyden varmistamiseksi mahdollisten tietomurtojen, varkauksien tai muiden väärinkäytösten varalta.

Evästeiden käyttö (cookies)

Käytämme evästeitä palvelumme tarjoamisessa sekä toiminnallisuuden mahdollistamisesta. Sivustollamme on käytössä kahdenlaisia evästeitä, joiden molempien toiminnan voi halutessaan rajoittaa tai estää. Sessio eväste on kertaluontoinen, joka kirjoitetaan joka kerta erikseen. Tässä evästeessä on käyttäjän valintoja koskevia tietoja, mitkä helpottavat hyvän palvelun tarjoamista. Sessio-evästeet poistuvat automaattisesti, kun käyttäjä sammuttaa selaimen. Seuranta-evästeillä tunnistamme sivustolle palaavan käyttäjän. Eväste muistaa aiemmat valinnat, ja pystyy tarjoamaan näin käyttäjälle haluttua sisältöä paremmin. Seurantaan keskittyneen evästeen voit poistaa selaimen Eväste – asetusten kautta, tai rajoittaa sen toimintaa. Tässä ohjeet Googlen evästeiden poistamiseen: Ohjeet Googlen evästeiden hallintaan Evästeiden poistaminen voi haitata palvelun toimintaa, tai estää sivuston käytön tietyissä tapauksissa.